Izveštaj o ostvarivanju GPRŠ-a za period avgust-februar školske 2022-2023 godine