Извештај о остваривању Годишњег плана рада школе за период септембар-фебруар школске 2023-2024. године