Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Merkator sdoo je podelio paketiće

Prvi deda Mraz je stigao….

Kompanija Merkator sdoo je organizovao dodelu paketića za sve naše učenike.

17.12.2017.god. U prostorijama naše ustanove je organizovana dodela paketića. 

[foogallery id=”2153″]

Svečano otvaranje senzorne bašte

Ambasada Republike Češke je finansirala „Senzornu baštu“ pri Školi sa domom za učenike oštećenog sluha, Kragujevac. Predviđena sredstva obezbeđena putem projekta su omogućila da se kompletira proces adaptacije prostora, renoviranja, nabavke i montaže predviđenih stavki.

* Senzorna bašta se oprema u skladu sa potrebama svakog deteta i podrazumeva dobro pripremljeno okruženje i aktivnosti koje razvijaju psiho-motorne sposobnosti, ne zaboravljajući na individualne razlike i omogućavaju im slobodu da biraju aktivnosti.

Cilj senzornog vrta je da podstakne sva čula, ali i da svu decu ujedini u igri. Sigurna igra i zabava se podrazumevaju a profesionalni zadatak je da se stvori sigurno mesto gde se osećaju slobodnim. Igra je deo našeg razvoja, pa deca treba slobodno da nađu ono što ih čini zadovoljnim.

Stručnom i kontinuiranom podrškom u senzornoj bašti (igraonici) učenici će biti u mogućnosti da se kroz obavljanje planiranih aktivnosti od strane terapeuta ali i slobodnog odabira istih da steknu veštine da na društveno prihvatljiv način oslobode nemira, nervoze ili psiho-motornog nemira. Na ovakav način oslobađanjem nemira se nedvosmisleno omogućuje napredak pojedinca kako u vaspitno-obrazovnom radu tako i u primeni rehabilitacionog postupka. Tako pojedinac biva usresređen i obavlja zadatke bez poteškoća a pažnja usmerena na učenje. Na ovakav način bili bi smo u mogućnosti da u našoj oblasti rada spojimo teoriju i praksu i tako omogućimo da deca napreduju shodno svojim mogućnostima jer ovakvim pristupom bez obzira koji vid problema da učenik ima, postaje svestan da ima svoj prostor gde će moći prema sospstvenim specifičnostima moći da se relaksira i oslobodi nemira ili da se stimuliše kroz aktivnosti u grupi. Tako dolazimo do činjenice da sva deca imaju iste potrebe, samo ih na drugačiji način zadovoljavaju.

Svi uređaji i oprema, koji su deo senzorno-motorne stimulacije u senzornom vrtu, pažljivo se biraju i postavljaju, kako bi stimulirali njihovu nezavisnu pretragu.

[foogallery id=”2156″]

Osim naših đaka, koji pohađaju predškolsku, osnovnu i srednju školu, prednosti ovog projekta imaće i druga deca koja pohađaju redovnu školu, ali koriste naše usluge stručne podrške.

Poklon kompanije “Comtrade”

Kompanija “Comtrade” u skopu svoje tim bilding aktivnosti oslikali su stolice i stolove na jedinstven način i donirali ih našoj ustanovi.

Sada pored domaćih radova i učenja na njima mogu da se igraju i društvene igre.

Ovom prilikom svim učenicima su podelili majice u raznim bojama sa logom firme…

[foogallery id=”2159″]

Upoznajmo naš grad i okolinu

Našim učenicima je organizovano vreme kako za školu i školske aktinosti tako i za sloodno vreme i odmor. Deo slobodnog vremena volimo da proovodimo u prirodi, parku, igralištima ali i igronicama.

[foogallery id=”2162″]

Izlet (septembar 2017.)

Izlet za učenike srednje škole i učenike viših razreda osnovne škole.

Relacija: Topola, Risovačka pećina, Arandjelovac (Bukovička Banja) i etno selo Lužnice

Druga faza u pripremi “Senzorne bašte”

Druga faza u pripremi naše “Senzorne bašte” (parka) je gotova.

[foogallery id=”2164″]

Još samo malo ….

Otpočeli su radovi na izgradnji senzornog parka

Otpočeli su radovi na izgradnji senzornog parka.

[foogallery id=”2166″]

U korak sa savremenim zahtevima rehabilitacije, NOVA KSAFA

Zajedničkom saradnjom Centra za kvalitetno obrazovanje i Škole sa domom za učenike oštećenog sluha kroz projekat „Jačanje kapaciteta za pružanje rehabilitacijskih usluga u oblasti slušnih i govorno – jezičkih poremećaja“ podržanim od strane Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja omogućena je nabavka i primena inovativnih pristupa u rehabilitaciji učenika naše ustanove ali i učenika sa smetnjama u razvoju sa i van teritorije grada Kragujevca kojima ova škola pruža dodatnu podršku.

Uvođenje digitalne ksafe u rehabilitaciju podrazumeva novu metodu u obradi zvuka, primena savremenih uređaja ne isključuje upotrebu klasičnih metoda, već ga je moguće koristiti uz bilo koju metodu ili način rehabilitacije. Pored primene u dijagnostici i terapiji, primena digitalnog seta omogućava i novi kvalitet koji podrazumeva grupni rad, ritmičke i muzičke vežbe što daje jednu novu notu rehabilitaciji govora i slušanja.

Zahvaljujući podršci od strane Ministarstva proces rehabilitacije će se poboljšati i ubrzati kod učenika sa govorno – jezičkim smetnjama a time i poboljšati njihov kvalitet života.

Maturanti 2017.

Bliži se kraj ove školske godine a za neke je već i gotova.

Naši maturanti 2017.godine

[foogallery id=”2169″]

Na sajmu obrazovanja i zapošljavanja u Kragujevcu

Poštovani i ove godine smo uzeli učešće na “Sajmu obrazovanja” u Kragujevcu održanom u prostorijama “Šumadija sajma” od 20.04. do 22.04.2017.god.

Posetiocima smo predstavili način rada i funkcionisanje ustanove ali i rad servisnog centra koji je zadužen za podrušku svim mališanima sa poteškoćama u razvoju.

[foogallery id=”2172″]

O školi

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu, potekla je još 1927. godine i prethodila je osnivanju Šumadijskog društva “Karađorđe”
Saznaj više