Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

JN U(C) – 06/2017 -Usluga osiguranje imovine

Dodela ugovora za osiguranje imovine

U (C) 05/2017 – Usluga osiguranja vozila

Saopštavamo odluku o dodeljenom ugovoru za uslugu – osiguranje vozila

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga osiguranje vozila
Oznaka predmeta nabavke: Usluga osiguranja vozila–  66514110

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

JN U(C) /2017 – Fiksna telefonija

Saopštavamo Vam odluku o dodeli ugovora za nabavku usluga- Fiksna telefonija (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Usluga telefoni – fiksni
Oznaka predmeta nabavke: Usluga fiksne telefonije –  64211000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

JN D(C) 11/2017 – Nabavka sredstva za higijenu

 Saopštavamo odluku o dodeli ugovora za dobra-SREDSTVA ZA HIGIJENU (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Sredstva za higijenu
Oznaka predmeta nabavke: Sredstva za higijenu –  39830000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

JN D(C) 08/2017 – Nabavka goriva (centralizovana nabavka)

Obaveštavamo Vas o odluci o dodeli ugovora za uslugu- Nabavka goriva (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka goriva 

Oznaka predmeta nabavke: Goriva: motorni benzin, dizel gorivo i tečni naftni gas-  09132000, 09134200, 09133000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena, 

JN U(C)-04/2017 – Servisiranja štampača i reciklaža tonera

Obaveštavamo Vas o odluci o dodeli ugovora za uslugu- Servisiranja štampača i reciklaža tonera (centralizovana nabavka)

Kratak opis predmeta nabavke: Servisiranja štampača i reciklaža tonera
Oznaka predmeta nabavke: Usluga servisiranja štampača i reciklaža tonera–  50300000

Kriterijum za ocenu ponuda je: najniža ponuđena cena

O školi

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu, potekla je još 1927. godine i prethodila je osnivanju Šumadijskog društva “Karađorđe”
Saznaj više