Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

Srednja škola

Prvobitna namena naše škole je bila profesionalno osposobljavanje gluve omladine. Ona je bila prva i jedina specijalizovana škola za profesionalno osposobljavanje gluve omladine u Srbiji od njenog osnivanja 1. avgusta 1949. godine pa sve do 1963. godine kada se integrisala sa domom u jedinstvenu ustanovu za osnovno i profesionalno osposobljavanje gluve dece i omladine. 

Modernizacija industrije, uvođenje novih tehnologija i novih poslovnih odnosa uopšte, pred našom školom postavile su nove zahteve. Baš iz ovih zahteva škola se preorjentisala na izučavanje zanimanja iz tzv. uslužnih delatnosti (pekar, frizer, pedikir, manikir idr.), a mnoga zanimanja metalske struke, koja su se godinama izučavala, polako isčezavaju. Zahvaljujući velikim angažovanjem nastavnog osoblja i rukovodstva Škole, kao i pomoći društvene zajednice i raznih Međunarodnih i naših humanitarnih organizacija, opremljeni su kabineti za praktičnu nastavu za zanimanja: frizer, manikir, pedikir, pekar. Izvršena je pravna verifikacija pomenutih zanimanja od strane Ministarstva prosvete.

O školi

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu, potekla je još 1927. godine i prethodila je osnivanju Šumadijskog društva “Karađorđe”
Saznaj više