Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Škola prima decu sa svim vrstama smetnji u razvoju

O školi

Dobrodošli na skolazagluve.edu.rs

MISIJA

Naša škola je složena i specificna ustanova gde su uslovi, metode i oblici obrazovno vaspitnog rada prilagodeni deci sa smetnjama u razvoju. Deca se u školi obrazuju, osposobljavaju za samostalan život i rad i pripremaju za integraciju u širu društvenu sredinu, uz angažovanje strucnog kadra i specijalizovane opreme. Servisni centar individualnom podrškom pomaže inkluziju dece i ucenika u redovnom sistemu obrazovanja, kao i njihovih roditelja, vaspitaca i nastavnika.

VIZIJA

Želimo

  • Da Škola postane savremena edukativno-rehabilitaciona ustanova za decu sa smetnjama u razvoju, da kontinuiranim strucnim usavršavanjem kadra i nabavkom savremene specijalizovane opreme primenjuje najnovija naucna dostignuca saradujuci sa svim relevantnim strukturama u zemlji i van.
  • Da kao regionalni resursni centar svojim kadrovskim i materjalno tehnickim resursima postanemo neizostavna karika u lancu inkluzivnog procesa obrazovanja dece i odraslih sa smetnjama u razvoju i nosioci novog, inovativnog oblika strucnog defektološkog tretmana i komunikacije sa svim interesnim grupama

 

Kontakt

Škola sa domom za učenike oštećenog sluha

Ul. Starine Novaka br.33
34000 Kragujevac, Srbija

E-pošta: skolazagluve@open.telekom.rs
Telefon: 034 323-662
Faks: 034 317 145
http://www.skolazagluve.edu.rs

{module Kontakt}


Direktor škole – Mladen Šurlan, 034/323-662, lokal 1

Sekretar škole – Snežana Knežević, 065/323-66-20

Šef računovodstva – Slavica Prica, 065/323-66-21

Pedagog škole – Biljana MIlosavljević, 065/323-66-23

Socijalni radnik – Nevenka Mijanović, 065/323-66-24

Rukovodilac predškolske ustanove – Ivana Janković, 065/323-66-26

Rukovodilac osnovne škole mlađih razreda – Jasmina Vasić, 065/323-66-25

Rukovodilac osnone škole starijih razreda – Srbijanka Đorđević, 065/323-66-29

Rukovodilac srednje škole – Biljana Marinković, 065/323-66-28

Rukovodilac servisnog centra – Dragana Šurlan, 064/63-99-132

Rukovodilac doma – Stanimir Stašević, 065/323-66-27


Pogledajte gde se nalazimo

O školi

Ideja o osnivanju škole za decu oštećenog sluha u Kragujevcu, potekla je još 1927. godine i prethodila je osnivanju Šumadijskog društva “Karađorđe”
Saznaj više