Predškolsko

Predškolska ustanova kao poseban objekat obuhvata prostorije za rad sa decom do 7 godina starosti, učionicu, dnevni boravak i učionicu za fonetsku ritmiku i reedukaciju psihomotorike.

Predškolski i pripremno predškolski tretman sa decom oštećenog sluha i govora se odvija kroz:
– grupni rad;
– slušne i govorne vežbe;
– logopedske vežbe;
– reedukaciju psihomotorike;
– fonetsku ritmiku.

U predškolsku grupu su uključena i deca koja imaju kohlearni implant. Njihova rehabilitacija odvija se po principima i metodama rada za decu oštećenog sluha, a plan i program rada je u korelaciji sa planom i programom rada predškolske grupe dece koja čuju.

 

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>