Otpočeli su radovi na izgradnji senzornog parka

Otpočeli su radovi na izgradnji senzornog parka.