Direktor škole

Nastavno vaspitno osoblje

Administrativno osoblje

Tehničko i pomoćno osoblje