JNMV D 04/18 – Nabavka svežeg voća i povrća

Kratak opis predmeta nabavke: Nabavka svežeg voća i povrća
Oznaka predmeta nabavke: 15300000- Voće i povrće
Kriterijum je: Najniža ponuđena cena

Poziv JNMV D 04 2018

04 18 KD JNMV Voće i povrće